4 januari 2015

algemene voorwaarden

Tekenen en schilderen (uitgezonderd modeltekenen, zie hiervoor ‘modeltekenen’)

 • Bij de cursussen tekenen/schilderen wordt geen vaste cursusduur gehanteerd: u kunt in- en uitstappen wanneer u wilt.
 • Bij aanmelding krijgt u een gratis proefles. Dit geldt niet voor cursisten die een cadeaukaart van drie lessen gekregen hebben. Echter: indien zij besluiten na de drie cadeaulessen een cursus te komen volgen, krijgen zij alsnog een gratis les.
 • Nadat wij uw gegevens genoteerd hebben en de betaling van de door u gekochte strippenkaart bij ons binnen is, bent u ingeschreven als cursist.
 • Op eenmaal gekochte strippenkaarten wordt geen restitutie verleend, tenzij de lessen van ons uit geen doorgang kunnen vinden.
 • Opzegging kan zowel mondeling als schriftelijk, minimaal twee weken voor het verlopen van uw kaart en gaat in na het aflopen van uw laatste strippenkaart.
 • De strippenkaarten zijn beperkt houdbaar: per vijf lessen kunt u een les missen zonder te hoeven betalen (op een strippenkaart van tien lessen kunt u dus twee keer verzuimen etc.) . Vakanties -mits tijdig doorgegeven- worden hierbij niet meegerekend (tot maximaal twee weken per 10 lessen buiten onze eigen vakanties om, max. 1 keer per jaar)).
 • Als u een les niet kunt, is er de mogelijkheid om in overleg de les op een ander tijdstip in te halen.
 • Afmeldingen voor een les dienen tijdig bij ons binnen te zijn, uiterlijk twee uur voor aanvang van de les. Bijvoorbeeld: een avondles die om 19:30u begint kan tot 17:30u worden afgemeld. Vakanties liefst minimaal twee weken tevoren doorgeven.
 • Bij niet of te laat afmelden zal de les in rekening gebracht worden.
 • Indien wij onverhoopt een les niet door kunnen laten gaan wordt deze uiteraard niet in rekening gebracht.
 • U kunt bij ons eenvoudige teken-en schildermaterialen gebruiken. Deze kunt u contant betalen of af laten tekenen op een materialenkaart.
 • U krijgt een instructie bij het gebruik van materialen en gereedschappen. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen of gereedschappen, waardoor deze niet meer te gebruiken zijn, worden deze in rekening gebracht.
 • Wij adviseren u oude kleding of een schort te dragen tijdens de lessen.
 • Uw werk kan -beperkt- bij ons bewaard worden, bijvoorbeeld als uw doeken nog nat zijn na de les. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat dit geheel op eigen risico is.
 • Al bewaren wij uw werk met de grootst mogelijke zorg, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakt of beschadigd werk. Wij verzoeken u dan ook zelf zorg te dragen voor bijvoorbeeld een deugdelijke tekenmap als u uw werk tijdelijk in het atelier wilt laten staan.

Modeltekenen.

Bij de lessen modeltekenen is geen gratis proefles inbegrepen.

Hier gelden de betalingsvoorwaarden zoals bij een workshop: u betaalt vooraf, inclusief de overeengekomen prijs van het model. Er wordt geen restitutie verleend. Mocht u onverhoopt (een) gereserveerde les(sen) niet kunnen bijwonen, kan in uitzonderlijke gevallen gekeken worden of u deze in een volgende sessie kunt inhalen.

Fotografie.

 • Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier. U kunt hierbij kiezen voor verzending per mail of verzending per post.
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Vervolgens ontvangt u per mail een factuur.
 • Het cursusgeld dient in een keer voldaan te worden, voor aanvang van de cursus.
 • Restitutie vindt enkel plaats bij gewichtige redenen, na aftrek van reeds genoten lessen en tot een maximum van 50% van het cursusgeld.
 • In overleg is het mogelijk een door overmacht gemist deel van de cursus in een volgende cursus in te halen, met het voorbehoud dat er wel voldoende plaats moet zijn. Bij onvoldoende plaats komt u op de reservelijst voor de eerstvolgende mogelijkheid.
 • Mocht de cursus van onze kant uit (deels) geen doorgang vinden, dan ontvangt u uiteraard het lesgeld van de niet genoten lessen terug.

Creatieve mindfulness.

 • Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier. U kunt hierbij kiezen voor verzending per mail of verzending per post.
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Vervolgens ontvangt u per mail een factuur.
 • Het cursusgeld dient in een keer voldaan te worden, voor aanvang van de cursus.
 • Restitutie vindt enkel plaats bij gewichtige redenen, na aftrek van reeds genoten lessen en tot een maximum van 50% van het cursusgeld.
 • In overleg is het mogelijk een door overmacht gemist deel van de cursus in een volgende cursus in te halen, met het voorbehoud dat er wel voldoende plaats moet zijn. Bij onvoldoende plaats komt u op de reservelijst voor de eerstvolgende mogelijkheid.
 • Mocht de cursus van onze kant uit (deels) geen doorgang vinden, dan ontvangt u uiteraard het lesgeld van de niet genoten lessen terug.

Workshops.

 • Een workshop dient minimaal twee weken voor gewenste datum te worden gereserveerd.
 • Na aanvraag ontvangt u van ons een offerte. Na akkoord ontvangt u een factuur, zodra uw betaling door ons ontvangen is, staat uw workshop definitief vast.
 • Bij annulering van uw kant vindt geen restitutie plaats, bij annulering van onze kant vindt volledige restitutie plaats. Wij zullen echter al het mogelijke doen om bij onverhoopte verhindering voor een vervangend docent te zorgen.
 • In sommige gevallen (uitsluitend bij particulieren) bestaat de mogelijkheid per persoon af te rekenen bij aanvang van de workshop. Gelieve dit tijdig (voor opmaak factuur) aan te geven.
 • Wij adviseren u oude kleding of een schort te dragen tijdens de workshop: wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van uw kleding, tassen of andere eigendommen.
 • U krijgt een instructie bij het gebruik van materialen en gereedschappen. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen of gereedschappen, waardoor deze niet meer te gebruiken zijn, worden deze in rekening gebracht.

Aanschaf of huur van vrij werk.

 • Als u een werk van ons koopt, wordt dat door ons afgeleverd of verzonden (gebied buiten een straal van 30 km van Maastricht) na ontvangst van het volledige aankoopbedrag.
 • Betaling in termijnen is mogelijk na overleg.
 • Eventuele verzendkosten zijn niet bij de aanschafprijs inbegrepen. Op verzoek kan het werk uiteraard ook worden afgehaald in ons atelier.
 • Een werk kan gehuurd worden voor een periode van minimaal twee maanden, hierbij geldt een maandprijs van 10% van de verkoopprijs.
 • Indien het werk onverhoopt beschadigt terwijl het bij u in huur verblijft, zal het volledige aankoopbedrag in rekening gebracht worden. Wij raden u dan ook aan te controleren of u hiervoor verzekerd bent voor u een werk huurt.
 • Eventueel kan een werk op basis van huurkoop worden aangeschaft. U sluit hiervoor met ons een huurkoopcontract, waarbij u maandelijks de huurprijs van 10% van het verkoopbedrag voldoet. Het werk is uw eigendom direct nadat u tien maal de maandelijkse ‘huur’ voldaan heeft. We rekenen hiervoor geen rente of andere kosten (afgezien van eventuele verzendkosten). Wel behouden wij ons het recht voor het werk op te halen bij het in gebreke blijven van de maandelijkse betaling. Hiermee vervalt uw recht op huurkoop. Mocht u het doek alsnog willen aanschaffen, dient u het resterende bedrag ineens te voldoen.

ALGEMEEN

Gebruik van beeld- en geluidmateriaal.

Atelier Hofhuizen & van Dongen behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidsmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren. Vanzelfsprekend zullen wij uw eventuele bezwaar respecteren.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van uw kleding, tassen of andere eigendommen. 

Publicatie van cursusprijzen

Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Atelier Hofhuizen & van Dongen uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand.

Atelier Hofhuizen & van Dongen gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Atelier Hofhuizen & van Dongen verstrekt uw gegevens nooit aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen.