4 januari 2015

algemene voorwaarden

Tekenen en schilderen (uitgezonderd modeltekenen, zie hiervoor ‘modeltekenen’)

 • Bij de cursussen tekenen/schilderen wordt geen vaste cursusduur gehanteerd: u kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. Opzegging is minimaal één maand voor het einde van het kwartaal waarin u les heeft.
 • een cursusjaar betreft 40 lesweken.
 • Bij aanmelding krijgt u een gratis proefles.
 • Nadat wij uw gegevens genoteerd hebben en de betaling van de door u gekochte strippenkaart bij ons binnen is, bent u ingeschreven als cursist.
 • Op eenmaal betaalde kwartalen wordt geen restitutie verleend.
 • Als u een les niet kunt, is er eventueel de mogelijkheid om in overleg de les op een ander tijdstip in te halen.
 • Afmeldingen voor een les dienen tijdig bij ons binnen te zijn, uiterlijk twee uur voor aanvang van de les.
 • U krijgt een instructie bij het gebruik van materialen en gereedschappen. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen of gereedschappen, waardoor deze niet meer te gebruiken zijn, worden deze in rekening gebracht.
 • Wij adviseren u oude kleding of een schort te dragen tijdens de lessen.
 • Uw werk kan -beperkt- bij ons bewaard worden, bijvoorbeeld als uw doeken nog nat zijn na de les. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat dit geheel op eigen risico is.
 • Al bewaren wij uw werk met de grootst mogelijke zorg, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakt of beschadigd werk. Wij verzoeken u dan ook zelf zorg te dragen voor bijvoorbeeld een deugdelijke tekenmap als u uw werk tijdelijk in het atelier wilt laten staan.

ALGEMEEN

Gebruik van beeld- en geluidmateriaal.

Atelier Hofhuizen behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidsmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren. Vanzelfsprekend zullen wij uw eventuele bezwaar respecteren.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van uw kleding, tassen of andere eigendommen. 

Publicatie van cursusprijzen

Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Atelier Hofhuizen uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand.

Atelier Hofhuizen gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Atelier Hofhuizen verstrekt uw gegevens nooit aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen.

KvK: 66278120